O Teodorze Talowskim w Kronice TVP3 Kraków

Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych architektów XIX wieku, ale jeszcze nigdy w Krakowie nie poświęcono mu wystawy. Nie każdy, mijając liczne kamienice i dworki wie, że za odważne projekty tych budowli odpowiedzialany był Teodor Talowski. Galeria architektury SARP zaprasza na ekspozycję – opowieść o twórczości artysty.

Galicyjski Gaudi – tak o nim mówią. Teodor Talowski w projektowaniu był niezwykle śmiały, a nawet nieobliczalny.

Podczas jej konserwacji w ostatnich latach na podobny krok już się nie odważono. By znaleźć ślady Talowskiego w Krakowie wystarczy przejść się ulicą Retoryka, jego dziełem jest również m. in. projekt Szpitala Bonifratrów i wiaduktu dla pieszych nad ulicą Lubicz.

Pasjonat i znawca twórczości architekta Tadeusz Bystrzak zaprasza na podróż szlakiem Talowskiego po dawnej Galicji. Wizyta na wystawie w Galerii Stowarzyszenia Architektów Polskich może być do takiej wyprawy wstępem. Po raz pierwszy można tu zobaczyć projekt pałacu w Oborach na Wołyniu. Znaleziony kilka lat temu pod dachówkami i gniazdem kun.

Tadeusz Bystrzak uważa się za ucznia Talowskiego, jego cierpliwości, uporu, wyobraźni. Na wystawie prezentuje też swoje prace.