Foto: Andrzej Głuc e-mail: gluc@adres.pl

Spotkanie tematyczne: Henryk Siemiradzki i Stanisław Wyspiański

Pierwsze spotkanie, dotyczące dwóch artystów: Henryka Siemierackiego i Stanisława Wyspiańskiego. W dniu Święta Niepodległości, rozmawiano o dwóch wielkich Polakach, ich stosumku do Ojczyzny, pojmowaniu postawy patriotycznej, oraz o jej społecznym odbiorze w czasach obecnych. Rozmawiali hstoryk sztuki, wieloletnia kuratorka Muzeum Narodowego w Krakowie pani Marta Romanowska z Tadeuszem Bystrzakiem.