Inauguracja wystawy „Wzloty i Upadki”

A tymczasem w Krakowie…parafrazując Wojtka Młynarskiego – „co to się działo, co się działo, pól Krakowa się kłaniało” jednym słowem 120 lat Pałacu Sztuki i wernisaż dwóch wystaw, pierwsza to „Złote tło fryzu Jacka Malczewskiego” autorstwa Bożeny Bożena Boba-Dyga w cichej obecności twórcy pałacu Franciszka Mączyńskiego i projektanta fryzu Jacka Malczewskiego oraz druga „Wzloty Upadki” Tadeusza Bystrzaka z udziałem znakomitego kontrabasisty Mariusza Bogdanowicza i Zespołu! Były wręczane medale 120 lecia Pałacu Sztuki, były przemówienia i gratulacje, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Robert Piaskowski wręczył Tadeuszowi Tadeusz Bystrzak i Bożenie Boba- Dyga prawdziwe wawrzyny! Były róże i piękna muzyka, były podziękowania i obietnice spotkań twórczych i były lampy i lampki wina!

Andrzej Czapliński, Facebook